Intranet / Extranet

Medyasoft'un deneyimli ekibi Intranet ve Extranet konusunda ihtiyaçlarınızı analiz ederek, size özel çözümler sunuyor.

Intranet

İşletmelerin İnternet ağ yapısı standartlarını ve web teknolojisini kendi özel bilgisayar ağlarını oluşturmak için kullanmalarına intranet denir.

Web herkese açık bir teknoloji iken intranetin doğası gereği özel olması ve işletme dışındaki kullanıcıların erişiminde uzak tutulması gerekir.

İntranet güvenlik sistemini sağlayan firmalar özelleşmiş yazılımlarla işletme dışındaki kişilerin işletmelerinin gizli bilgilerine erişimleri kısıtlar. İntranet olarak ifade edilen elektronik duvar, işletmenin kendi içerisinde kullandığı iç bilgisayar ağı ve dış ortamla işlem yapmak için kullandığı dış bilgisayar ağı ortamı arasında yer alan bir yazılım ve donanım bileşenlerinden oluşur.

İnternet ve onun işletmenin iç çevresinde uygulanması olan intranet işletmelere birçok açıdan rekabet avantajı sağlar. İnternet, işletmeyi dünya ile bütünleştirirken, intranet de işletmeyi iç çevreleriyle bütünleştirir. İşletme içerisinde herkesin erişmesi gereken bilgiler, bölümler istenirse bireyler tarafından bir web sayfası şeklinde düzenlenerek intranet üzerine yerleştirilir.

Firmanızı çalışanlarınıza kısa ve doğru bilgilerle tanıtmak ve çalışanlarınız arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Extranet

Extranet işletmenin intranetinin işletme dışındaki birtakım kullanıcıların erişimlerine yetki verilmesi suretiyle açılmasıdır demek doğru olur. Extranet uygulamalarında, işletmeler birlikte iş yaptıkları bazı kişi ve kurumlara, işletme içinde kullanılan intranete sınırlı bir erişim hakkı vermek isterler. Extranetler yapılan işin niteliğine göre çok farklı amaçlarla, uygulama alanı bulabilmektedirler.

Extranet, kurum intranetlerinin dış ortama açık hale gelmesini sebebiyle güvenlik konusunda intranete göre daha önemlidir. İşletmenin intranetinin güvenliğinin sağlanabilmesi için elektronik duvarların yanı sıra çoğu kez şifreler, kriptografi, elektronik imza gibi güvenlik açısından daha ileri teknolojilerin uygulanması gerekir.