Bulut Tabanlı Entegre İş Uygulamaları

e-Defter

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Çözümümüz

ePlatform e-Defter çözümü, SAP ve Workcube ile tam entegre olarak çalışmakla birlikte 20'den fazla muhasebe programı ile ara yazılımımız üzerinden entegre olarak çalışmaktadır. e-Defter çözümümüz stres testlerinden başarıyla geçmiş hızlı ve güvenli altyapısı ile ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde karşılamaktadır.

Maliyet Avantajı

e-Defter uygulaması onay maliyetleri, defter düzenleme süreçleri, basım maliyetleri ve saklama maliyetleri gibi birçok alanda zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan güvenilir bir çözümdür.

Çevreci Çözüm

e-Defter uygulaması ile firmaların yevmiye defteri, defter-i kebir, berat gibi evrakları artık dijital ortamda hazırlanmakta ve saklanmaktadır. Böylece kağıt tüketimi önemli ölçüde azalmakta ve ağaçların yok olması engellenerek çevre korunmaktadır.

Yasal Zorunluluk

Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,
Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Grup Şirketlerimiz