Bulut Tabanlı Entegre İş Uygulamaları

Kep

KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

Güvenli ve Yasal

Kayıtlı elektronik posta yasal kanıt olarak kullanılabilir. Teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir. Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.

Zaman Kazandırır

Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar. Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri, KEP ile bilgisayarındaki bir tuş ile kolayca yapabilir.

Maliyet Avantajı

Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar. Kağıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.

Yasal Zorunluluk

19.01.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazete Madde 7/2'de yayımlandığı üzere,

  • Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
  • Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.
  • Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

Grup Şirketlerimiz