Bulut Tabanlı Entegre İş Uygulamaları

e-Arşiv

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv uygulaması ile e-Fatura uygulaması kapsamı dışında kalan mükelleflere de elektronik ortamda fatura düzenlenebilmesine ayrıca saklanması ve ibraz edilebilmesine de imkan sağlanmıştır. 

Bu sayede çok sayıda fatura düzenleyen ve düzenledikleri faturaların ikinci nüshalarını kağıt ortamda saklamaları gereken mükellefler artık ikinci nüshaları da elektronik ortamda saklayabilmektedirler.

e-Arşiv Çözümümüz

e-Arşiv fatura ile e-Fatura mükellefi olmayan kurum ve bireylere de artık dijital fatura düzenleyebilir ve faturalarınızı dijital ortamda saklayarak maliyet avantajı sağlayabilirsiniz.

e-Arşiv faturalarınızı web portalımız üzerinden ya da kullanmakta olduğunuz muhasebe programı ile yapacağımız entegrasyon ile entegre şekilde hazırlayabilir ve gönderebilirsiniz.

e-Ticaret ve e-Arşiv Fatura

e-Arşiv fatura ile artık online satış faturalarınızı da dijital ortamda hazırlayabilir ve e-Posta ile gönderebilirsiniz. Böylece online satışlarınızda müşterilerinize çok daha hızlı bir hizmet verir ve operasyonel maliyet avantajı sağlarsınız.

Kimler e-Arşiv Kullanabilir?

e-Arşiv faturayı sadece zorunlu mükellefler değil, faturalarını dijital ortamda hazırlamak ve saklamak isteyen tüm kurumlar kullanabilirler. Birçok e-Fatura mükellefi zorunlu olmamasına rağmen e-Fatura mükellefi olmayanlara da kestikleri faturaları dijital ortama taşımak için e-Arşiv faturaya geçmektedir. e-Arşiv fatura aynı zamanda online ticarette de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yasal Zorunluluk

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1.1.2016 tarihi itibariyle e-Arşiv'e geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv kullanmak isteyen mükelleflerin e-Fatura sistemine de kayıtlı olması gerekmektedir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı; alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmediği tüm ticaret alanlarını kapsamaktadır. Örneğin telefonda satış, tatil siteleri üzerinden rezervasyon ve satış işlemleri bu kapsama girmektedir.

Grup Şirketlerimiz