Bulut Tabanlı Entegre İş Uygulamaları

e-Fatura

e-Fatura Nedir?

Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura Çözümümüz

ePlatform e-Fatura çözümü, web portali yapısında veya kullandığınız muhasebe programı ile entegre olarak çalışabilmektedir. SAP ve Workcube sistemleri ile tam entegre çalışan sistemimiz ayrıca ara yazılımımız ile 20'den fazla muhasebe programı ile uyumlu ile çalışmaktadır.

e-Fatura Maliyet Avantajı

e-Fatura'ya geçiş ile matbu fatura basım, kargolama, saklama ve operasyon maliyetlerinde çok önemli avantajlar sağlarsınız. Hızlı, Kolay ve Çevreci e-Fatura'ya geçiş ile birlikte fatura gönderme alma işlemlerinizi çok kısa sürelerde tamamlarsınız. Geriye dönük faturalarınızı kolayca arayıp bulabilir, dilediğiniz faturaları görüntüleyebilirsiniz.

e-Fatura ile önemli oranda kağıt tasarrufu sağlar, ağaçların yok olmasını önler ve çevreyi korursunuz.

Yasal Zorunluluk

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

31.12.2015 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanların 31.12.2016 tarihine kadar e-Fatura başvurusu yapmaları zorunludur.

Ayrıca;

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler ile

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin e-Fatura kullanması zorunludur.

Grup Şirketlerimiz