Bulut Tabanlı Entegre İş Uygulamaları

e-İmza

e-İmza Nedir?

Elektronik imza kısaca elektronik veriye eklenen ya da mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veridir. Islak imza nasıl bir kağıda atılan imzanın size ait olduğunu ispatlamaktaysa, elektronik imza da herhangi bir elektronik dokümana eklenen imzalama verisinin size ait olup olmadığını ispatlamaktadır.

e-İmza Bireysel Kullanım

 • Kamu kurumları ve e-Devlet
 • Bankacılık, Finans, Sigortacılık
 • e-Belediye ve e-Ticaret
 • e-Sözleşme, e-Posta, e-Muhasebe
 • e-Fatura, e-Beyanname
 • Adalet ve Sağlık Bakanlığı izin belgeleri
 • TPE, TSE, KOSGEB
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • YMM, SMMM, KİK, EKAP

e-İmza Kurumsal Kullanım

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Sanayi Bakanlığı 30 Haziran 2008 tarihi itibarı ile elektronik ortama geçişi sağlamak için daha önce manuel alınmış tüm belgeleri iptal etmiş durumdadır. 
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
 • Adalet Bakanlığı

e-İmza ile İspat

Elektronik imza, imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar; imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tarafından değiştirilip değiştirilmediğini (bütünlüğünün bozulup bozulmadığını) ortaya koyar.

Grup Şirketlerimiz