Kişisel Verilerin İşlenmesi

Gizlilik İzinleri.

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”) tarafından GVKY’a, Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”) ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.

GVKY,kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır, işlenir ve aktarılır.

Grup Şirketlerimiz