Web, Mobil, Tasarım&Yazılım Çözümleri

Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Kullanıcı Arayüz (UI) Tasarım

Medyasoft olarak, projelerimizin her aşamasında hedef kitleyi göz önünde bulunduruyor ve çalışmalarımızı kullanıcı verilerine göre şekillendiriyoruz.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı [UX] ve Kullanıcı Arayüz Tasarımı [UI] çalışmaları kapsamında tüm projelerde standart olarak aşağıdaki adımlar uygulanmaktadır:

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı [UX]

Arayüz tasarımı öncesinde yapılan kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmaları aşağıdaki gibidir:

 • Bilgi mimarisi keşfi ve tanımlanması
 • Taslak ekran görüntüleri (kullanıcı senaryoları, genel şablonlar, içerik şablonları, menü navigasyon senaryolarının oluşturulması)
 • Proje paydaş görüşmelerinin yapılması
 • Sektördeki örneklerin incelenmesi ve rakip analizi

Kullanıcı Arayüz Tasarımı [UI]

UX çalışmaları sonrasında yapılan kullanıcı arayüz tasarım çalışmaları aşağıdaki gibidir:

 • Kurumsal kimlik analizi (logo, renk, font vb.)
 • Görsel tasarım konseptinin oluşturulması.
 • Dijital trendlere uygun olarak kullanıcı arayüz tasarımlarının geliştirilmesi.
 • Hazırlanan tasarımın prototipleme aracı kullanılarak interaktif olarak sunulması
 • Kullanıcı arayüz tasarımında kullanılan tasarım materyallerinin tümünün yer aldığı arayüz kiti ve tasarımın kullanılabilirlik kriterlerini anlatan detaylı rehberin oluşturulması.

Bu çalışmalardan farklı olarak çok daha kapsamlı Kullanıcı Deneyimi Tasarımı [UX] çalışmaları da yapılmaktadır. Bu kapsamlı çalışmalara örnek olarak aşağıdakiler sunulabilir:

 • Belirlenecek kişilerle yapılacak kullanıcı görüşmeleri; son kullanıcılara örnek oluşturacak kişiler belirlenmesi ve bu liste içinden seçilecek kişiler ile görüşmeler yapılması.
 • Hem paydaş görüşmeleri hem de son kullanıcı görüşmelerinin neticesinde, davranışsal anlamda ne tipte kullanıcıların olduğunun belirlenmesi ve son kullanıcıların uygulama ile ilgili ihtiyaçları ve beklentilerinin raporlanıp sunulması
 • Kullanıcı görüşmeleri raporlarına uygun olarak hazırlanmış persona analizi ve bu analize dayalı prototip oluşturma, prototipler üstünde kullanılabilirlik testleri, bilgi mimarisi keşfi ve tanımlanması gibi çalışmalar yaparak yeni kullanıcı deneyim konseptinin geliştirilmesi,
 • Proje ortaklarıyla yapılacak atölye çalışmaları
 • Navigasyon ve işlem haritasının müşteriler için anlamlı ve kolay kullanışlı olacak şekilde düzenlenmesi amacıyla yapılacak kart gruplama ve ağaç testi bilgi mimarisi testleri ve test raporlarının hazırlanması.
 • Kullanılabilirlik Testleri; Test kullanıcıları seçimi, kullanıcı testi senaryolarının oluşturulması, ekran paylaşımlı kullanıcı oturumu, ses ve ekran kayıtlarının oluşturulması, kullanılabilirlik test raporlarının oluşturulması ve QUIS Anketi çalışmalarının yapılması ve sonuçların rapor olarak sunulması.
 • A/B Testleri; uygulamadaki ekranlarda farklı ekranlar hazırlanması ve hangi ekranın kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildiğinin belirlenmesi.

Grup Şirketlerimiz