UiPath Robotik Süreç Otomasyonu

UiPath Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)


UiPath RPA (Robotic Process Automation) Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence – AI), daha önce insanlar için gerekli olan yüksek hacimli ve tekrarlanabilir görevleri ele alan, teknolojiyi hızlı ve verimli kullanmayı mümkün kılan makine öğrenme süreçleridir.

İş dünyasında büyümenin, rekabette öne geçmenin ve başarıyı sürdürmenin yolu, müşteri beklentilerine ve değişen pazar standartlarına uyum sağlamaktan geçiyor. Bu nedenle işletmelerin öncelikli gündemlerinden biri hız ve çevikliktir. Hız ve çeviklik sağlamanın yolu ise dijitalleşme sürecini en iyi şekilde yönetmek ve sürdürmekten geçiyor. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA: Robotic Process Automation), işletmelerin uygun süreçlerini otomatikleştirerek pazardaki değişimlere ışık hızında uyum sağlamanıza yardımcı olmaktadır.

Bir işletmedeki günlük rutinde çok tekrarlı ve sık bir şekilde yapılan, ancak aslında insan gücü ve zekasına ihtiyaç duymayan çok sayıda görev bulunuyor. Gelen e-postaları ve ekleri açma, web uygulamalarına, kurumsal uygulamalara giriş yapma, dosya ve klasör taşıma, kopyala/yapıştır işlemler, form doldurma, okuma ve veri tabanına yazma bunlardan sadece birkaçı… Bu tür görevlerin insanlar tarafından yapılması, çalışanlar üzerinde fazla iş yükü oluşturarak süreçleri yavaşlatıyor, daha değerli işlere odaklanmak için gereken zamanı alıyor dolayısıyla verimliliği ve başarıyı önemli ölçüde etkiliyor. Günümüzde başarının belirleyici unsurları olan hız ve verimliliğe ulaşmak için bu görevleri RPA uygulamalarının üstlenmesi, işletmelere kayda değer bir rekabet avantajı sağlıyor.

Robot yazılımların üstlenebileceği işler

İnsan Kaynakları

 • Yeni işe başlayan veya işten ayrılanlar için yapılması gereken adımlar
 • Bordro üretilmesi
 • İşe alım süreçleri
 • Sunulan ek menfaatlerin çalışanlara verilmesi
 • Çalışanın regülasyona uyumlu raporlanması
 • Çalışanların performans değerlendirmeleri
 • İzin sürelerinin sistemlere işlenmesi ve ödemelere yansıtılması

Finans ve Muhasebe

 • Satın alma
 • Faturaların üretilmesi ve sistemlere işlenmesi
 • Aylık ve yıllık kapanışlar
 • Tahsilat süreçlerinin kontrolü ve gerekli uyarı epostalarının gönderilmesi
 • Ödeme talimatlarının akışı
 • Siparişlerin yönetimi
 • Birlikte çalışılan şirketlerin yönetimi
 • Yönetim için standart raporların hazır tutulması
 • Faturaların 2-3 kaynaktan doğrulanması
 • Vergilerin planlanması

Üretim Zinciri

 • Stok yönetimi
 • Arz ve talep yönetimi
 • Sevkiyat emri
 • Mal çıkışı ve iade kabulü
 • Fatura ve kontrat yönetimi
 • İade yönetimi
 • Nakliyat yönetimi

Bilgi İşlem

 • Yazılımların çalışanlara kurulması
 • Sunucu ve uygulamaların yönetimi
 • Düzenli sistemin incelenmesi (indirilen dosyalar, veri akışı.)
 • Lisanslı yazılımların denetlenmesi
 • Yeni kullanıcı kabulü
 • Şifre yenileme, üretme

Satış ve Pazarlama

 • Müşteri bilgileriyle yapılan işlemler
 • Yeni müşteriler için yapılması gerekenler
 • Mevcut müşterilerle düzenli iletişim
 • Teklif üretilmesi
 • Sosyal medya taramaları
 • Pazar hakkında araştırma

UiPath RPA Hizmetleri ile İşletmenize Değer Katıyoruz

RPA teknolojisi ile yazılım robotları kullanarak iş süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. İnsan eylemlerini taklit ederek, tekrarlı ve kural bazlı görevleri otomatikleştirerek birçok iş sürecinde üst seviyede verimlilik, veri güvenliği ve optimizasyon sağlayabilirsiniz. Üstelik bunun için mevcut altyapıyı ve sistemleri değiştirmeye de gerek yok. İnsan emeği ve dış kaynak kullanımına önemli bir alternatif sunan RPA teknolojisi iş gücünüzün taşıdığı tekrar eden, zaman alan ve katma değeri düşük görev yükünü üzerine alarak çalışanlarınıza daha önemli işlere odaklanabilmeleri için gereken zamanı geri kazandırıyor.

Ancak dijital dönüşümün kritik bir adımı haline gelen RPA uygulamalarının değerli sonuçlar sağlaması için süreçlerin iyi analiz edilmesi, doğru tasarlanması ve planlanması son derece önemlidir. Renova olarak, çok sayıda kurumda ve birçok farklı sektör ve uygulama alanında gerçekleştirdiğimiz RPA projelerinden edindiğimiz deneyimlerimiz ile RPA teknolojisinden en iyi şekilde faydalanacağınız çözümler sunuyoruz. Dünyanın en yaygın kullanılan RPA çözümü olan UiPath’in Türkiye’deki Gold Partner statüsündeki iş ortağı olarak proje danışmanlığından, lisanslı ürün sağlamaya ve eğitime kadar her aşamada işletmelere çok tekrarlı ve rutin görevlerin otomatikleştirilmesi için ihtiyaç duydukları çözümleri uzman ekibimizle sağlıyoruz. Bugüne kadar pek çok farklı sektörde, farklı iş kolları ve süreçler için geliştirdiğimiz çözümlerden edindiğimiz deneyim ve uzmanlıkla, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun yanıtları sunmayı ve süreçlerine yüksek katma değer sağlamayı hedefliyoruz.

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ile;

 • Operasyon maliyetlerinizde yaklaşık %60 oranında iyileştirme sağlayabilirsiniz.
 • İş süreçlerinizin büyük bir bölümünü (%80) robotların üstlenmesi ile işletmenizde verimliliği ve hizmet kalitesini artırabilirsiniz.
 • Süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz. RPA ile iki gün alan bir sürecin 30 dakika içinde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Manuel süreçlerin hızlandırılmasıyla en az 32 kat verimlilik artışı sağlayabilirsiniz.
 • 7/24, sıfır hatayla çalışan bir iş gücüne sahip olabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın rutin süreçler için harcadığı zamandan kazanım elde edebilirsiniz.
 • Mevcut iş gücünüz yaklaşık %30 ek zaman kazanabilir ve katma değeri yüksek işlere odaklanmak için gereken zamanı bulabilirsiniz.
 • Zahmetli ve zaman alıcı süreçlerin otomasyona geçmesi ile çalışan memnuniyetini artırabilirsiniz. Araştırmalar, RPA uygulanan kurumlarda işten ayrılma oranlarının düştüğünü göstermektedir.
 • Müşteri memnuniyetinde yüksek bir artış elde edebilirsiniz. Süreçlerin hızlandırılması, müşteri ve sağlayıcı arasındaki etkileşimin iyileştirilmesi müşteri memnuniyeti ve güvenini güçlendirecektir.
 • Karar yetkinliğinde %55 artış sağlayabilirsiniz. RPA devreye alındıktan sonra yöneticilerin ve liderlerin daha doğru kararları daha hızlı bir şekilde aldıklarını görebilirsiniz.

Renova Consulting olarak, RPA projeleriniz için uçtan uca hizmetler sunuyoruz.

 • Proje Hizmetleri

RPA projeleri, işletmelere çok önemli avantajlar kazandırıyor. Ancak projenin başarılı sonuçlanması ve bu avantajların somut değerlere dönüşmesinde belirleyici olan bazı unsurlar var. Bu unsurlardan en önemlileri de projenin doğru bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması. Bir RPA projesi, işletmenin ihtiyaçlarına, beklentilerine, kaynaklarına ve süreçlerine uygun bir şekilde geliştirilemez ve uygulanamazsa faydadan çok zarara yol açabilir. Bu nedenle proje geliştirme aşaması burada kritik bir önem taşımaktadır.

Renova olarak, sunduğumuz Proje Geliştirme Hizmeti ile müşterilerimizin RPA projeleri için ilk aşamada uygun bir strateji geliştiriyoruz. Bu da projenin işletmedeki ihtiyaç, süreç ve beklentilerini karşılamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda iş süreçlerine yönelik danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize, işletmelerindeki süreçlerin işleyişine ve değerlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti de sağlamaktayız.

 • Kaynak Sağlama Hizmetleri

RPA projelerinin kapsamına ve boyutuna bağlı olarak işletmelerde, proje süreci boyunca dış kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Dış kaynak yardımı almak yani outsource etmek, gerekli süreçlerin ihtiyaç duyulan zaman aralığında alanında uzman kişilerin sorumluluğunda yürütülmesini, çalışanlara ek iş yükü oluşturulmamasını, bu sayede projenin daha hızlı ve verimli bir şekilde uygulanmasına destek olmaktadır. Bu da zaman ve bütçe tasarrufunun yanı sıra karar alma ve uygulama aşamalarını da hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Renova olarak sunduğumuz Kaynak Sağlama Hizmetleri ile tamamen müşteri ihtiyaçlarına uygun insan kaynağını oluşturarak projenin bütçe, zaman ve iş gücü açısından tasarruflu bir şekilde uygulanmasını sağlayarak sizlere destek oluyoruz.

 • BPO Hizmetleri

İş sürekliliği ve operasyon mükemmelliği sağlamak için zaman zaman bazı süreçlerde dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır... Özellikle zorlu zamanlarda belli iş süreçleri için dış kaynak kullanımı, iş akışlarının sorunsuz bir şekilde devam edebilmesini sağlamak için acil bir gereklilik halini alabiliyor. Burada devreye iş sürekliliği ve operasyon mükemmelliği sağlayan BPO Hizmetleri giriyor.

Renova olarak sunduğumuz BPO Hizmetleri ile, belirli iş fonksiyonlarının yeniden tasarlanması, yönetilmesi ve çalıştırılmasına yönelik esnek hizmetler ve seçenekler yelpazesi sağlıyoruz. BPO Hizmetleri ile, zaman tasarrufu sağlarken iç kaynakları yeniden düzenleme ve en az iş gücünden en iyi şekilde yararlanma imkânı sunuyoruz. 

 • Bakım ve Destek Hizmetleri

Bir RPA uygulamasının standartlara uygun bir şekilde çalışmasını, işletmenin diğer uygulamalarıyla bütün halinde ve çalışır durumda kalmasını ve en iyi performans değerlerini elde etmesini sağlamak bakım ve destek hizmetlerinde kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir. Gerçekleştirdiğimiz proje sonrasında projede uygulanan çözüm ve sistemler için bakım ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bakım ve Destek Hizmetleri kapsamında bize 7/24 ulaşabilir ve RPA uzmanlarından yerinde destek alabilirsiniz. Aynı zamanda güncelleme, yükseltme gibi üretici tarafından yapılan yeniliklerin de zamanında uygulanması sağlanmaktadır. Sunulan periyodik bakımlar sayesinde sistemin her zaman en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlıyoruz.

Grup Şirketlerimiz