SAP Kurumsal Uygulama Yazılımları

IFRS 16


Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından Ocak 2016’da yayımlanan “IFRS 16 Kiralama İşlemleri” standartları, 1 Ocak 2019 itibariyle geçerli olacaktır. IFRS 16 ile birlikte kiracılar, tüm kira sözleşmelerini bilançolarında kullanım hakkı varlıkları olarak, ilgili kira yükümlülüklerini kullanım hakkı modeline göre yükümlülük olarak muhasebeleştirmeleri gerekecektir.

IFRS 16 standartlarının yürürlüğe girmesine kısa bir süre kaldığı için, şirket tablolarına etkilerinin kritikliği göz önüne alındığında, şirketlerin hızlıca kiralama sözleşmelerini gözden geçirip hesaplamaları yapmaları önemlidir.

IFRS 16’nın EBITDA ve EBIT üzerindeki etkileri önemli değişikliklere yol açacaktır. Bilanço dışı kiralama sözleşmeleri olan şirketlerin EBITDA’larında artışlar olacaktır. Uluslararası Muhasebe Standartları’na göre faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler kira gideri olarak kaydedilecek, IFRS 16 sonrası kaydedilen giderler ise faiz ve amortisman giderleri olacak ve EBITDA hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Özetle, yeni standartlarla birlikte gelen en önemli yenilik, daha önce bilanço dipnotlarında açıklanan faaliyet kiralamalarının artık bilançoda raporlanacak olmasıdır. Bu da işletmelerin aktif büyüklüklerinin ve borç yapılarının değişmesine neden olacaktır.

Kapsamda Kimler ve Hangi Süreçler Yer Almaktadır?

Kapsamda borsaya kote şirketler ve -US GAAP kapsamındaki şirketler hariç- bağlı ortaklıkları yer almaktadır. Ayrıca, IFRS standartlarını özel olarak raporlayan şirketler ve uzun dönemli kiralama süreci olan firmalar kapsamındadır.

IFRS 16 ile Neler Değişecek?

IFRS 16 standartları ile finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı kaldırılarak kiracı şirketlerin tüm kiralamalarının tek model altında bilançoya alınması sağlanacaktır. Bilanço dışında izlenen borçların bilanço içinde sunulacak olması bir iyileştirme anlamına gelmektedir.

Bilanço dışı kiralama sözleşmeleri ile ilgili gider mantığı değiştiği için, faaliyet kiralama giderlerini kiralama yoluyla elde edilen haklara dair amortisman ve sözleşmelere ilişkin faiz maliyetleri olarak ayrışacaktır. Yeni dönemde şirketler ilk yıllarda daha fazla faiz giderine katlanacaklardır.

Bu önemli değişikliklerin manuel işlemlerle yönetilmesi riskli ve zor olacağı için, kurumların kaynak planlama sistemleri (ERP) üzerinde entegre çalışan bir IFRS 16 sistemine ihtiyaçları doğmaktadır.

Renova & Montag SAP IFRS 16 Çözümü

İş ortağımız Montag tarafından geliştirilen SAP IFRS 16 çözümü paketi, SAP’nin Real Estate Management (Gayrimenkul Yönetimi) modülü üzerinde, IFRS 16 yükümlülüğü olan kurumlar için hazır çözüm sunmaktadır.

Kiralama işlemleri standardında yeniden düzenlemeye gidilerek yayınlanan IFRS 16’ya uygun olarak geliştirilen bu paketle, 1 Ocak 2019 itibariyle şirket tablolarına yansıtılması gereken IFRS 16 standartlarını sorunsuz şekilde hazırlayabilirsiniz. 

Renova ve Montag iş ortaklığıyla sağlanan SAP IFRS 16 çözüm paketi, firmaların IFRS 16 raporlama ihtiyaçlarına geçiş tarihine kadar hızlı ve doğru çözüm üretmektedir.
SAP, PwC tarafından IFRS 16 için akredite edilen tek çözüm konumundadır. (ISAE 3000 audit - Independent Practitioner’s Reasonable Assurance Report)

Yol Haritası

SPK’ya tabi şirketler için yeni kiralama standardı olan SAP IFRS 16 geçişinde öncelikle uygulama bazında tüm verilerin toplanması, ardından SAP IFRS 16 sisteminin kurulumu, verilerin SAP’ye taşınması, eğitimler ve testlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

SAP IFRS 16 projesinde müşterilerimize önerdiğimiz yol haritası aşağıdaki gibidir.

Yöntem ve Hesaplamalarda Mutabakat :

 • Faiz sıklığı, amortisman hesaplama yöntemi gibi konuların firma özelinde netleştirilmesi
 • Firma özelinde sözleşme detay alanlarının tayini
 • Örnek sözleşme hesaplamalarının sistemden yapılması ve mutabakat

Veri Toplama :

 • Toplanan örnek dataların test sistemine atılması ve kontrol
 • Data validasyonu

Canlı Geçiş Hazırlıkları :

 • Rollerin tayini kurgulanması
 • Sözleşme bakım & raporlama eğitimleri
 • Requestlerin taşınması

Canlı Geçiş ve Kullanım :

 • Sözleşmelerin canlı sisteme atılması
 • Hesaplama sonuç raporlarının teslimi
 • Kayıtların yapilmasi

İlk canlı ay kapanış desteği

Grup Şirketlerimiz