SAP Kurumsal Uygulama Yazılımları

SAP İş Analitikleri

SAP BusinessObjects

Kullanıcıların günün her saati sorularına yanıt bulmak için iş bilgilerine erişmesi gerekir. Çoğu kişi, standart raporlarda mevcut olmayan kritik iş bilgilerine erişmenin zor olduğunu düşünür. Kullanıcının ek veri veya güncel bilgi talepleri genellikle yılgınlık ve kabarık bir rapor listesi ile sonuçlanır. AdHoc sorgu işlevleri mevcut olsa bile kullanılması zordur. Ayrıca söz konusu işlevler kritik iş konularının daha iyi anlaşılması için pratik bir araştırma yöntemi de sağlamaz.

Renova'nın sunmuş olduğu SAP BusinessObjects çözümü ile kullanıcılarınız, veri raporlama ve kolay bilgi analizi işlevlerini tek bir entegre ürün içinde self servis olarak kullanabilir. Böylelikle, işi daha iyi kavrayarak verimli kararlar alabilir. Birkaç kez tıklayarak bilgilere erişebilir, biçimlendirebilir ve daha sonra temel eğilimler ile ana nedenleri belirlemek için analiz edilebilir.

SAP BusinessObjects aşağıdakileri sağlayarak kullanıcılarınızı self servis bilgi erişimi ile destekler:

 • Güçlü çevrimiçi ve çevrimdışı ad hoc sorgu ve raporlama özellikleri
 • Tüm kullanıcılar için entegre ve güvenilir analiz işlevleri eksiksiz, güvenilir ve çevik bir iş zekası (BI) platformunda oluşturulmuş bir araç

SAP BusinessObjects, iş analistlerinin ve teknik olmayan bilgi kullanıcılarının arama yapmasına olanak veren sorgu ve raporlama özelliklerine sahip, kullanımı kolay bir arayüz sağlar. Örneğin, tedarikçilerin bu yıl içindeki performansını geçen yıl ile karşılaştırabilir, verileri Microsoft Excel elektronik tablosundaki tahmininiz ile birlikte ele alabilir ve daha ayrıntılı bilgi için güvenilir veri kaynaklarına erişebilirsiniz. Böylelikle tek bir oturumda eğilimleri hızlı bir şekilde kavrayabilir ve tedarik zinciri içinde maksimum kar sağlamak üzere optimize etmeniz gereken alanları belirleyebilirsiniz.

Kullanıcılar SAP BusinessObjects ile ulaştıkları bilgileri, kullanımı kolay bir "sürükle ve bırak" web arayüzü aracılığıyla gereksinimlerine göre biçimlendirebilir. Kullanıcılar "zero footprint" web arayüzünü, işletme içinde ve dışındaki kullanıcı segmentlerine göre uyarlayabilir. Ayrıca, kullanıcılarınız minimum temel veri yapısı bilgisiyle, birden fazla veri kaynağında (yapılandırılmış, metin tabanlı, hatta elektronik tablolarda yer alan "virgülle ayrılmış değerler" [CSV] dosyaları ve metin dosyaları) yer alan verilere erişebilir ve bunları senkronize edebilir. Tek raporda özel formüller oluşturarak değişkenleri kullanabilir.

Analiz, ağ bağlantınız olmadığında sona ermek zorunda değildir. Çevrimdışı modda sorgular ve raporlar oluşturmak için SAP BusinesObjects’i kullanabilirsiniz. Bu şekilde ağa yeniden bağlandığınızda verilerinizi senkronize edebilir ve oluşturduğunuz analizlerin sonuçlarını paylaşabilirsiniz.

Görsel ve Yalın Bilgiler Sayesinde Karar Verme Sürecinizi Geliştirin

Günümüzün iş dünyasında şirketlere her geçen gün daha fazla bilgi girişi gerçekleşmekte ve üretilenlerle birlikte miktar katlanarak artmaya devam etmektedir. rekabet üstünlüğünü korumak için temel verilerin hızlı ve verimli bir biçimde işlenerek değere dönüştürülmesi önemlidir. Verilerin grafikler yardımıyla görselleştirilmesi, karar alanların işle ilgili kilit önemdeki bilgileri hızla değerlendirmelerine ve bu sayede işbirliği yapmalarına olanak tanır. Söz konusu bilgiler temelinde gerçekleştirilen işbirliği, performansı yükseltmenin basit ve verimli bir yoludur.

Renova, piyasanın öncü veri görselleştirme ürünü olan SAP BusinessObjects çözümü verilerinizi görsel hale getirmenizi kolaylaştırır. SAP BusinessObjects sayesinde tüm kullanıcıların daha kolay kavrayabilecekleri, interaktif ve yalın görseller tasarlayabilirsiniz. Açılır menüler ve slayt gösterileriyle birleştirilmiş bu görseller, ticari verileri açık bir biçimde ortaya koyar ve karar alanların yalnızca birkaç kez tıklayarak verilere ulaşmalarına, interaktif bir biçimde çalışmalarına ve gelecekteki iş süreçlerini test etmelerine olanak verir. Mevcut bir BI altyapısından yararlanarak güvenli ve kişisel gereksinimlerinize uygun gösterge tabloları oluşturmanıza imkan sağlar. Bu, aynı güvenlik düzeyine ve aynı raporlama özelliklerine sahip, ayrıca aynı verileri içeren gösterge tabloları kullanmanız anlamına gelir.

Çeşitli pazarlardaki ve bölgelerdeki farklı ürünlere ilişkin satış bilgilerini açıklayan bir satış yöneticisi düşünün. Yönetici, SAP BusinessObjects ile oluşturulan gösterge tablolarını kullanarak, belirli bir üründeki stok azalmasının kuzeydoğudaki bölgesel satışları nasıl etkilediğini göstermek üzere "what-if" işlevselliğini kullanabilir. Bu görsel modeller veri kaynaklarına bağlı olduğundan, yöneticinin güncel durumu görmesini sağlayacak şekilde sürekli olarak yenilenir.

Sadece Veri Değil Bilgi de Sağlayın

Seçeneklerinizi interaktif slayt göster- ileri ve grafikler yardımıyla değerlendirmek için benzersiz "what-if" analizi özelliğini kullanın. Bir dokümanı doğrudan gösterge tablonuzdan açarak ayrıntıları ekrana getirin.

Kavrayışı Stratejiye Dönüştürün

SAP BusinessObjects çözümleri açık, işlem odaklı ve birbirleriyle ilişkilidir. Herhangi bir uygulama veya platformda bulunan verileri kullanarak tam ve sezgisel bir iş performansı profili sağlar, kararları geliştirmek ve sorunları çözmek için iş birliğini kolaylaştırır. Çözümler işletme içinde ve dışındaki önemli riskleri ve performans sorunlarını otomatik olarak algılar.

SAP BusinessObjects portföyü ile daha geniş bir görünüm elde eder ve temel işlemsel sistemlerden bağımsız olarak strateji belirleyebilir, kararları optimize edebilir, risk yönetimini geliştirebilirsiniz. Portföy, kişiler ile bilgiler arasında köprü kurarak ve iş performansınızı artırarak çalışma biçiminizi değiştiren portatif ve birlikte kullanılabilir tutarlı, entegre çözümler sunar. Kısaca, SAP BusinessObjects çözümleri kavrayışı stratejiye ve stratejiyi yürütülmeye hazır operasyonel kararlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Sayfa Düzenleme ve Tasarım Araçları İle Oluşturulan Gösterge Tabloları

Günümüzde birçok işletmede bileşik gösterge tabloları kullanılmaktadır. Bu tür gösterge tabloları raporlar, ölçüm araçları, portal sayfaları gibi farklı bileşen türlerinden oluşur. SAP BusinessObjects Dashboard Builder çözümü ile tüm çalışanlarınız için interaktif bileşik gösterge tabloları tasarlayabilirsiniz Sürükle ve bırak işlevselliğini kullanarak, BT personelinin yardımı olmadan gösterge tabloları oluşturabilirsiniz.

Sayfa düzenleme ve tasarım araçları kullanıcılara birçok açıdan esneklik sağlar:

 • Kişisel veya kurumsal gösterge tablosu seçenekleri: Birden çok kişinin kullanabildiği kurumsal gösterge tabloları oluşturabilir veya kullanıcılara kendi kişisel gösterge tablolarını oluşturma yetkisi verebilirsiniz.
 • Gösterge tablosu erişimi yönetimi: Yöneticiler, gösterge tablosu erişim yetkilerini görev, rol veya güvenlik profili temelinde verebilir. Gösterge tablosu oluşturmak ve sayfa düzenlemesi yapmak için WYSIWYG (What you see is what you get) arayüz: Çok az eğitimle veya eğitim almadan gösterge tabloları oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. SAP BusinessObjects ile tüm içerikleri dahil edebileceğiniz gösterge tabloları hazırlayabilir; bunun için şablonlar gibi işinizi kolaylaştıran araçlardan faydalanabilirsiniz.

Özet

Renova Consulting'in sunmuş olduğu SAP BusinessObjects çözümü, sorgu, raporlama ve analiz aracıdır. İş bilgilerine self servis erişim sağlayarak kullanıcıların verileri analiz edebilmelerini, eğilimleri belirleyebilmelerini ve bilgilerini verimli kararlara dönüştürebilmelerini sağlar.

İşte Karşılaşılan Zorluklar
 • Standart raporlarda bulunmayan önemli bilgilere self servis olarak erişim
 • İşin önemli noktalarını daha iyi kavrama
 • Verileri karşılaştırma, eğilimleri analiz etme ve tanımlama
 • Bilgilere herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda çevrimdışı veya çevrimiçi olarak erişim
 • BT departmanında biriken rapor sayısını azaltma
Anahtar Özellikleri
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı sorgu ve raporlama: Sorular sorun, verileri karşılaştırın, eğilimleri tanımlayın.
 • Sezgisel, web tabanlı arayüz: Arayüzü belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde uyarlayın ve birden çok kaynaktan gelen verileri senkronize edin.
 • Denetimli ve güvenli erişim: Kimlerin hangi verilere erişebileceğini belirleyin.
 • Tek arayüz: Ayrı bir analiz aracına gerek duymadan bilgilere erişin, bu bilgileri biçimlendirin ve inceleyin.
 • İnteraktif analiz: Kullanıcılara rapor üzerinde analiz işlevleri sağlayın.
İşletme Faydaları
 • Gelişmiş karar alma süreçleri
 • Güvenli karar alma
 • Veri erişimi ve sistem kaynaklarının kullanımı üzerinde denetim
 • İşletme genelinde bilgi iletmek için gereken araçların sayısında azalma
 • İşletme genelindeki iş zekası uygulamaları maliyetinde azalma

SAP İş & Bütçe Planlama ve Konsolidasyon

Süreçleri Verimli Hale Getirin ve İş Riskini Azaltın

CFO'lar ve yönetici kadrosu kurumun kârlılığını maksimum düzeye çıkarmak, kurum maliyetlerini azaltmak, riski minimum düzeye çekmek ve ilgili tarafların güvenini pekiştirmek için büyük baskı altındadır. Kurumun bu hedeflere ulaşırken etkili olması için, planlamanın yanı sıra bütçeleme, tahmin, analiz, yasal yönetim raporlaması için güvenilir, güncel ve işlevsel verilere ihtiyaç vardır. Stratejik planlar doğrultusunda operasyonel bütçeleri belirlemek, şirket ve departman bazındaki planlamaları sorunsuz bir şekilde bir araya getirerek, maliyet senaryolarını akıllıca modelleme ve duyarlılık analizleri gerçekleştirme becerisine ihtiyaç kaçınılmazdır. Kurum içi ve dışında, hem dahili hem de harici olarak raporlama ve konsolidasyon sürecini yönetebilmek için, eksiksiz dokümante edilmiş bir denetleme mekanizması oluşturmak ve yasal düzenlemelerle uyumluluğu sağlamak üzere bir yol bulmalısınız.

Ancak kurumunuzun gelecekteki performansını öngörebilmek bir yana şirketinizin mevcut durumunun net bir resmini çizmek bile bazı durumlarda imkansız olabilir. Kurumunuz için kritik operasyonel ve finansal bilgiler bir çok uygulama ve veritabanına dağılmış halde, çalışanların e-posta eklerinde ve hesap çizelgelerinde sıkışıp kalmış, yapılandırılmamış veriler şeklinde bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda finansal verilerin denetlenmesi zor bir hale gelir veya etkin olmayan kontroller nedeniyle sonuçların güvenilirliği sorgulanır hale gelebilir.

İş planlaması ve bütçeleme genellikle uzun soluklu, dikkat gerektiren ve verimlilikle yönetilmesi zor bir süreçtir. Örneğin operasyonlardan sorumlu kişiler gerçekçi olmayan bütçe rakamları gönderdikçe, bütçenin icrasından sorumlu yöneticiler bilgileri dışında rakamları değiştirdikçe ve versiyon denetimi sorunları yönetilemeyip karışıklığa yol açtıkça, bütçeleme işlemi hızla bir "hesap çizelgeleri cehennemi"ne dönüşebilir. Hatta bu veriler farklı departmanlara, sistemlere ve hatta ülkelere dağılmış durumdaysa, konsolidasyonlar da aynı derecede sorunlu gerçekleşebilir. Önde gelen birçok şirketin SAP Business Planning and Consolidation çözümü gibi stratejik kurum yönetimi çözümlerine yönelmesinin nedeni budur.

Kullanıcılar için Tasarlandı, Kurumların Tüm İhtiyaçlarını Göz Önünde Bulundurarak Oluşturuldu

SAP Business Planning and Consolidation, güvenilir kurumsal verilere erişmenizi sağlamanın yanı sıra, planlama ve konsolidasyon süreçlerinizi optimize eder. SAP BPC çözümü ile stratejik, operasyonel planları SAP Strategy Management uygulaması kullanılarak tanımlanmış kurumsal hedefler, inisiyatifler ve göstergelerle uyumlu hale getirmenize olanak sağlar. Bu uygulamayı kullanarak tüm risk faktörlerini planlayıp kavrayarak tüm inisiyatifleri desteklemek üzere bütçelenen finansal kaynakları yönetebileceğiniz bir sisteme sahip olacaksınız.

SAP Business Planning and Consolidation, kurumlardaki tüm kullanıcılar için tasarlanmış bir uygulamadır. Kurumunuz genelinde tüm kullanıcılar için işlevlere kişiselleştirilmiş, rol temelli bir erişim sağlar. Bu erişim:

 • Kullanıcı odaklı
 • Süreç Merkezli
 • İleri Görüşlü
 • Birleşiktir.

SAP Business Planning and Consolidation, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar. Kullanımı kolaylaştırmak için Microsoft Office uygulamaları gibi bilinen araçlar için yerel arayüz, ayrıca kolaylıkla kullanılabilen web arayüzü, uygulama için yerel arayüzler olarak işlev görür. Örneğin, bu özellik kullanıcılar için “canlı” operasyonel verilerle doğrudan bağlantılı olan Microsoft Excel hesap çizelgelerine yerel erişim sağlar; veriler gerçek zamanlı güncellendiğinde, hesap çizelgesi de güncellenir. Kullanıcılar, iyi bildikleri araçlarla çalışırken minimum düzeyde eğitime gereksinim duyar ve ilk günden itibaren verimli çalışır.

Akıllı işlem panelleri kullanıcılara, bir uygulamada nerede olduklarına ve güvenlik profillerine dayalı olarak, uygun seçimler sağlar. Böylece minimum eğitimle neyi, ne zaman ve neden yaptıklarını anlamalarına olanak verir.

Self servis raporlama ile tüm kullanıcılar, BT'den talep etmeye gerek kalmadan anında bilgilere ulaşabilir ve anında rapor oluşturabilir. Basit sürükle ve bırak arayüzler kullanıcılarınızın kolaylıkla rapor oluşturmasını sağlar. Özel raporlar yaratabilir veya şirketinizin standartlarını karşılamak için SAP BPC çözümü ile birlikte gelen raporlama şablonlarını kullanabilirsiniz.

Özet

SAP Business Planning and Consolidation sayesinde, toplam iş riski azaltarak şirket için planlamayı ileriye dönük, tahminde bulunmayı ve finansal konsolidasyon, yasal raporlama ve yönetim raporlaması ile birleştirilmiş bütçeleme sürecinizi akıcı hale getirebilirsiniz.

Zorluklar
 • Planlama ve bütçeleme süreçleri için döngü süresinin azaltılması ve kullanıcı verimliliğinin arttırılması
 • Yasal ve yönetim raporlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin arttırılması
 • Yasal konsolidasyon sürecinin akıcı hale getirilmesi
 • Uyum ve denetleme maliyetlerinin düşük tutulması
 • Desteklenen İş Süreçleri ve Yazılım İşlevleri
 • İş Planlama ve bütçeleme ile işbirliğine dayalı yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı bir yaklaşım kullanarak bütçe sürecinizi otomatize edin.
 • Tahminde bulunma ile daha doğru planlar ve bütçeler hazırlayın, gerçek zamanlı fiili verileri geçmişe ilişkin veri analizleriyle birleştirin.
 • İleriye Dönük Tahmin ve analiz ile potansiyel olarak riskli kritik performans göstergeleri hakkında otomatik uyarılar ve öneriler alın, ayrıca sapmalar ve sebepler için açıklamalara bir tıkla erişin.
 • Raporlama ve analiz ile güncel üretim ve yönetim raporlaması, finansal, operasyonel ve çok boyutlu analiz işlemlerine bir tıkla erişin.
 • Konsolidasyon ile Performansla ilgili tüm verileri merkezileştirin, konsolidasyon süreçlerinizi haftalar önce tamamlayın ve uyumluluğu arttırın.
İşletme Faydaları
 • Finans yöneticileri ile tüm süreç sahiplerinin doğru bütçeler geliştirip bunları paralel hale getirmek amacıyla işbirliği yapabilmelerini sağlayarak bütçe oluşturma ve onaylama işlemlerinde toplam bütçe hazırlık süresini azaltın.
 • BT yardımına ihtiyaç duymadan yaygın iş süreçleri sahibi olun ve bunları değiştirin.
 • Risk olasılıklarını hesaba katarak karar verme süreçlerinin etkinleştirin.
 • Microsoft Office gibi alışılmış araçlara sayesinde eğitim ihtiyacını minimuma indirerek kullanıcı verimliliğini arttırın.
 • Tek bir veri ambarından elde edilen hızlı kapanış ve eksiksiz belgelenmiş denetim mekanizması ile şeffaf finansal raporlama sağlayarak iş ve uyumluluk riskini minimuma indirin.

SAP Strateji Yönetimi

Kurum çapında uyum ile kurumsal strateji sunun.
Günümüzün rekabetçi iş çevresinde başarıyı yakalamak için kurumunuzun dahili ve harici değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verecek hıza sahip olması gerekir. Kurumunuzun pazarda önde yürümeye devam etmesi için kurumunuzu büyütmenin yeni yollarını keşfetmelisiniz; örneğin, yeni bir ürünü piyasaya sürmek veya yeni bir iş kolu kurmak gibi. Kay-nakları hızla kurumunuzla uyumlu hale getirip verimlilik ve kârlılığı sağlayacak yeni stratejiler uygulamalısınız. Peki bir yandan bu hızı gösterirken diğer yandan işinize odaklanarak çalışmaları yürütmeye nasıl devam edebilirsiniz?

Burada anahtar adım, tüm kurumun aynı doğrultuda hareket etmesini sağlamaktır; Bu da bir çok şirket için ulaşması kolay olmayan bir amaçtır. Bu hedef, güçlü yönetsel liderlik, performans ölçümüne önem veren kurum odaklı düşünce biçimi ve verimli performans teşvikleri gerektirir. Bu unsurlar bir araya getirildiğinde doğru stratejileri oluşturmak için temel bilgilere, net bir bağlılık anlayışına ve personel veya bütçe ihtiyacına ilişkin kavrayışa ihtiyacınız vardır. Benimsemenin gerçekleşmesi için çalışanlara, onların anlayabileceği bağlamda stratejiler iletmelisiniz. Çalışanların günlük bazda ve kurumsal stratejilerle paralel biçimde iş yürütmesine yardım etmek için doğru araçları ve insiyatifleri sağlamalısınız.

Ancak çoğu kurumda bu alanların bir veya birkaçındaki aksaklıklar yüzünden strateji ve yürütme arasında belirgin bir boşluk bulunur.

Aşağıdaki soruları kurumunuz için değerlendirin:

 • Çalışanlar rollerinin, günlük kararlarının ve gerçekleştirdikleri eylemlerin iş getirilerini ve kurumsal stratejinizi nasıl etkilediğini tam olarak anlıyor mu?
 • Çalışanlar sadece yarar sağlamakla kalmayan aynı zamanda kurumsal amaçları daha da ileriye taşıyan kararlar verirken ihtiyaç duydukları bilgilere ve insiyatiflere sahip mi?
 • Herkes, tüm raporlar tutarlı bilgiler sergileyecek şekilde aynı güvenilir veri kaynağından mı çalışıyor?
 • Kaynaklarınız ve bütçeleriniz stratejik hedeflerinizle görünür şekilde bağlantılı mı? Hedefleriniz kurumsal amaçlarınız üzerinde gösterdikleri etkilere göre bir öncelik sırasına sahip mi?

Bu soruları hayır şeklinde yanıtladıysanız, yalnız değilsiniz. Bu boşlukları sadece daha sık toplantı düzenleyip daha çok gösterge yayınlayarak dolduramazsınız. Kurum çapında paralellik ile kurumsal stratejinizi yönetmek için gerekli işbirliğini ve hesap verebilirliği elde edip risk yönetimini gerçekleştirmenize yardım edecek kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız var.

Özet

Hızlı davranmak, tüm yöneticilerden üretimdeki işçilere kadar herkesin değişen stratejilere uyum sağlaması anlamına gelir. Herkesin açık bir şekilde planları iletmesi, bunları önceliklere ve görevlere çevirmesi ve her türlü ayrıntı düzeyinde ilerlemeyi her an izlemesini ve raporlamasını gerektirir. SAP Strategy Management uygulaması tüm düzeylerdeki kullanıcıların stratejileri uygulamak, riski anlamak ve verimlilik ile kârlılığı harekete geçirmek için kaynakları hızla paralel hale getirebilmelerini destekler.

Zorluklar
 • Strateji ve uygulama arasındaki boşluğun kapatılması
 • Stratejinin kurumdaki tüm paydaşlar arasında yaygınlaştırılması
 • Değişen stratejik hedeflerin ve inisiyatiflerin birlikte uygulanmasının sağlanması
 • Değişiklikleri etkin şekilde yöneterek ilerlemenin izlenmesi ve raporlanması
 • İstisnaların, sebep-sonuç ilişkilerinin ve önceliklerin yönetilmesi
Desteklenen İş Süreçleri
 • İletişim: Hedefleri tanımlamak, tartışmak, paylaşmak ve güncellemek için yazılı planları çalışanlar ile kullanılabilecek yaşayan belgelere dönüştürme
 • İşbirliği: Performansla ilgili verileri, kişiselleştirerek çalışanları daha fazla işbirliği yönünde motive ve teşvik etme
 • Strateji yönetimi: Sebep-sonuç ilişkileri, hedefin altındaki göstergeleri, riskleri ve stratejik hedeflere yönelik insiyatiflerin önemini anlayarak kaynakları daha etkin biçimde kullanma.
İşletme Faydaları

 • Daha iyi organizasyonel paralellik ve stratejiye uyuma sağlanması ile optimize edilmiş performans
 • Etkin işbirliği, iletişim ve sebep-sonuç ilişkilerinin, önceliklerin ve risklerin etkin biçimde anlaşılması ile daha hızlı hareket edebilme
 • Kurumunuzu etkileyen faktörlerin daha görünür olmasını sağlama ve bunları daha iyi kontrol etme
 • Herkes aynı verileri kullandığında ve değişen iş ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt verebildiğinde kararlara ve bilgilere daha çok güvenebilir

Grup Şirketlerimiz