Bulut Tabanlı Entegre İş Uygulamaları

e-İrsaliye

e-İrsaliye Nedir?

Kağıt ortamındaki irsaliyenin dijital ortamda düzenlenmiş halidir. Bu nedenle kağıt irsaliye ve e-irsaliye aynı anlamlara gelmektedir.
Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlemekteyken e-irsaliyeye kullanan firmalar dijital ortamda irsaliyelerini düzenlerler.

e-İrsaliyeye Kimler Geçebilir?

GİB tebliğinde yer alan bilgiye göre şahıs, sermaye ve e-fatura sistemine kayıtlı tüm firmalar gönüllü olarak e-irsaliye sistemine herhangi bir tarihte geçiş yapabilirler.

e-İrsaliye’de Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
 • e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi,
 • Taşınan malın nevi, miktarı,
 • Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bulunmalıdır.

Neden e-İrsaliye Kullanmalıyım?

 • Birim maliyetlerde avantaj
 • Kargo maliyetinin olmaması
 • Operasyonel maliyette avantaj
 • Fiziksel saklama alanı ihtiyacı ve riskinin olmaması
 • Geriye dönük irsaliye sorgulama ve bulma kolaylığı
 • Kağıt tasarrufu ve çevreyi koruma

e- İrsaliyeye Nasıl Başvurabilirim?

Kağıt irsaliye ile aynı işlevi gören e-irsaliyeyi daha hızlı, daha az maliyetli olarak kullanmak için aşağıdaki başvuru yöntemlerini izleyebilirsiniz. Ancak tebliğde bulunan koşula göre e-İrsaliye uygulamasından da, e-Fatura uygulamasından yararlanılan yöntem ile yararlanılabilecektir.

GİB Portal

e-İrsaliye uygulamasına ait temel fonksiyonlar, Gelir idaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan GİB Portal tarafından sunulmaktadır. Firmalar GİB Portal üzerinden e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapabilirler.

Firmaların Kendi Bilgi İşlem Sistemi ile Entegrasyon

GİB sistemlerine kendi Bilgi İşlem Sistemleri aracılığıyla entegrasyon sağlayan firmaların kullanabilecekleri yöntemdir. 

Özel Entegratörlük

GİB'den bu hizmeti vermek için özel olarak izin almış firmaların sunduğu çözümlerdir.
e-İrsaliye çözümünüzü ePlatform ile kullanmaya başlayabilir iş gücünden, maliyetten, zamandan tasarruf edip kaliteli hizmetin farkına varabilirsiniz.

Grup Şirketlerimiz