İnsan Kaynakları (İK) Portalları ve Faydaları

İnsan Kaynakları (İK) Portalları ve Faydaları

İnsan Kaynakları Portalları çalışan deneyimini, verimliliğini ve bağlılığını iyileştirerek işletmelerin performansına ve başarısına önemli bir katkıda bulunuyor. Sunduğu faydalara bağlı olarak tüm sektörlerde ve her ölçekteki şirket için giderek daha fazla önem kazanıyor.


İnsan Kaynakları (İK) Portalları ve Faydaları

Bir işletmenin en önemli varlığı çalışanlarıdır. İşletmelerin başarısı veya başarısızlığı,  çalışanların performansına bağlıdır. Çalışanların performansında ise insan kaynakları yönetimi belirleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle etkili bir insan kaynakları (İK) yönetimi, tüm ölçeklerdeki işletmeler için hayati bir önem taşıyor. İK yönetiminin temel bileşenlerinden olan İK Portalları, çalışan katılımını ve bağlığını doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda İK departmanlarının süreçlerinde de kritik bir işlev üstleniyor.

İnsan Kaynakları Portalı (İK Portalı) ya da çalışan portalı, özetle insan kaynakları servislerini çalışanların parmak uçlarına taşıyan ve işletme ile çalışanlar arasındaki etkileşimi güçlendiren bir kurumsal iletişim platformu olarak tanımlanabilir. Çalışanlar, İK Portal üzerinden kendilerini yönlendirecek İK içeriklerine, sorularına yanıt bulacakları self-servis hizmetlere, canlı sohbetlere, talep takibine ve daha birçok fonksiyona kolayca ulaşabiliyor. Çalışan memnuniyeti ve bağlığını, dolayısıyla da performansı kayda değer ölçüde artıran İK Portalları, aynı zamanda işletmelerin İK departmanlarına da tüm süreçleri merkezi bir noktadan yönetme imkânı sağlayarak etkili bir iletişim ve değişim yönetimi aracı sunuyor.

İnsan Kaynakları Portalı Modülleri

Bir İK Portal üzerinde her biri farklı bir servis sunan çeşitli modüller yer alır. Bu modüller, çoğunlukla işletmelerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. Ancak hemen hemen tüm sektörler ve ölçeklerdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu 10 temel modül bulunuyor.

MedyasoftIntranet ve Kurumsal İletişim Portalına yönelik uzmanlığı ve deneyimli ekibi ile işletmenizin bu konudaki ihtiyaçlarınızı analiz ederek, organizasyonunuza özel çözümler sunuyor.

İK Portal ile Kazanacağınız Faydalar

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, bugün İK sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çünkü, iş dünyasında Y ve Z kuşaklarından temsilcilerin sayısı giderek artıyor ve çalışanların beklentileri değişiyor. Teknolojinin sunduğu olanaklardan en iyi şekilde faydalanan, interaktif iletişimin yüksek olduğu ve çalışan deneyimini iyileştiren dijital çözümler sunan işletmeler, sadece çalışan bağlılığını güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda cazip bir iş veren olarak yeni yetenekleri de çekiyor.

İK Portalları, işletmelere çalışanlarıyla etkileşim kurmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunarak işletmelerin performansını iyileştirmesine yardımcı oluyor. Bir İK Portal ile işletmenize kazandıracağınız avantajlardan en önemlileri şöyle sıralanıyor:  

İK yönetiminde süreçleri otomatikleştirerek insan kaynaklı hataların ortadan kalkmasını sağlar. Bordro ve yan haklar yönetimi gibi çeşitli kritik süreçlerin otomasyonu, hataların İK süreçlerinizi yavaşlatmasını önleyebilir.

İK portallarının hem çalışanlar hem de İK profesyonelleri için kullanımı kolay özellikler sunması, portalden en verimli şekilde faydalanılmasını sağlamak için çok önemli. Birçok eski İK yönetimi çözümü, esneklik sunmayan karmaşık yapıları nedeniyle zaman kaybına neden oluyor. Kullanımı kolay, sade bir arayüze sahip İK portalları çalışanların aradıkları bilgilere hızla ulaşmasını İK profesyonellerinin de süreç takibini ve yönetimini hızlandırıyor.

Verilerden faydalanma gücü, günümüzde işletmelerin başarısında önemli bir rol oynuyor. İK portalı, çalışanlarınızla ilgili tüm verileri etkili bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. Çalışan izinleri, çalışanların şirketteki çalışma süresi, verimlilik göstergeleri gibi tüm verilerin toplanmasını ve düzenlenmesini otomatikleştirerek yetkili kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında bunu görmelerine izin veriyor. Bu da iş gücünüzün ve dolayısıyla işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeyi ve buna uygun aksiyonları almayı sağlayan içgörülere kolayca ulaşma imkânı sunuyor.

Doğru çalışanı bulmak ve işe almak İK profesyonelleri için zaman alıcı süreçlere yol açabiliyor. Bir İK Portalı, iş ilanından aday havuzu oluşturmaya kadar tüm aşamaları çok daha kolay bir şekilde yürütmenin yolunu sunuyor. Yeni iş ilanları oluşturma, bu ilanları hem kurumun sisteminde hem de harici kariyer sitelerinde yayınlama, uygun olmayan adayların eleme, uygun adaylarla ilk iletişim gibi işe alıma dair kritik süreçleri otomatikleştirmek ve tek bir yerden yönetmek, doğru çalışanlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaya yardımcı oluyor.

Bir şirkette işe yeni başlayanların iş sorumluluklarına ve kurum kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlaması, şirket başarısında ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Bu doğrultuda yeni çalışanların şirketi tanıması ve çalışma ortamına uyum sağlaması için oluşturulan alıştırma süreçlerinin yalın, tutarlı ve destekleyici olması gerekiyor. İK Portalı; oryantasyon programı, eğitim planı, performans ölçütleri ve geri bildirim ile ilk aşamadan itibaren iyi bir çalışan deneyimi sağlayarak çalışan bağlılığını güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yeni çalışanlar, kurumla ilgili temel bilgilere kolayca ulaşabiliyor, oryantasyon döneminde alacakları eğitimler gibi süreçler hakkında doğrudan bilgilendirilebiliyor. Aynı zamanda alacağı yan haklar ile gerekli yönlendirmeler gibi bilgilere de kolayca ulaşabiliyor.

Bir İK departmanının başarısının önüne geçen şeylerden biri düzensizliktir. Ekibiniz gerekli belgeleri bulamaması birçok önemli süreci yavaşlatabilir. Otomatik bir İK Portalı, belgelerinizi sizin için yönetir ve düzenler, bunları bulmayı ve kullanmayı kolaylaştırır. Daha organize bir İK departmanına sahip olarak, İK departmanlarının eksik veya eksik belgeler nedeniyle karşı karşıya kaldığı birçok uyum riskinden kaçınabilirsiniz.

Bir işletmenin eksik yönlerini belirlemesini ve buna uygun adımlar atmasını sağlayacak kapsamlı bir performans yönetimi sistemi kurum kültürünü güçlendirmeye, çalışanların katılımını artırmaya ve işletmeyi başarıya taşıyacak bir iş gücü oluşturmaya güçlü bir destek sağlar. İK departmanları İK Portalı ile motivasyonu yüksek, aidiyet ve sorumluluk duyguları güçlü bir iş gücü oluşturmak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olur.

Bir İK Portalı üzerinde çalışanlar için planlamanın ve atanan görevlerin izlenmesi sağlanabiliyor.  Bu sayede projeye veya görevlere harcanan süreler takip edilebiliyor. Çalışmalara ayrılan sürelerle ilgili gerçek bilgi sahibi olmak daha etkili bir zaman yönetimi yapmayı sağlayarak stratejik planlamaları kolaylaştırıyor ve daha faydalı iş kararlarına giden yolu açıyor.

İşletmeniz ve çalışanlarınız arasındaki iletişimi güçlendirmek, çalışanlarınıza işe alımdan itibaren sorunsuz bir çalışan yolculuğu sunmak ve böylece çalışan memnuniyetini artırarak bağlılığı ve kurumsal itibarınızı güçlendirmek için İK süreçlerinizi modern, kullanımı kolay ve kusursuz deneyimler sunan bir İK Portalı ile desteklemek isterseniz Medyasoft uzmanlığına güvenebilirsiniz. Çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak bize info@medyasoft.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Grup Şirketlerimiz