Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesi yenilenerek mobil uyumlu hale getirildi.
Yayınlanma Tarihi: 14.03.2014

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesi yenilenerek mobil uyumlu hale getirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahri KESİCİ, kurumun yeni kurumsal kimliğini yeni web sitesi web.shgm.gov.tr'ye yansıtan Medyasoft ile birlikte nasıl yol aldıklarını anlattı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesi yenilenerek mobil uyumlu hale getirildi.

Havacılık, teknolojik gelişmelerin ilk önce uygulandığı ve buna paralel olarak inovasyon ihtiyacının süreklilik arz ettiği sektörlerin başında gelmektedir.

Sivil havacılık sektörünü düzenleyen ve denetleyen bir kamu otoritesi olarak Genel Müdürlüğümüz de, yeniliklere açık, bilgi ve iletişim teknolojilerini hızla hayata geçirebilen proaktif bir yaklaşımla hizmet vermek durumundadır.

Bu doğrultuda, kurumsal gelişim ve kalite sisteminin oluşturulmasına yönelik köklü bir değişim süreci başlatmaya karar verdik. Kurumsal Kimlik çalışmaları kapsamında, logomuzdan, basılı materyallere, kullandığımız yazı fontlarından sertifika tasarımlarına varıncaya değin pek çok yeniliği hayata geçirdik.

Kurumsal gelişim sürecimizin en önemli aşamalarından birini de web sayfamızın, yenilenen yüzümüze, misyon ve vizyonumuza uygun olarak yeniden tasarlanması oluşturuyordu.

Daha önce hayata geçirilmiş uygulamaları da inceleyerek, web sitemiz için en doğru tercihin, proje tecrübesi ve profesyonel bir ekibi ile Medyasoft olduğuna karar verdik. Kurumsal imajımızı daha da güçlendirecek, daha modern ve dinamik bir yapı için yaklaşık 3 ay süren çalışmalar neticesinde tümüyle beklenti ve hedeflerimize uygun bir web sitesi ortaya çıktı.

Görsel tasarım, içerik ve kullanım kolaylığı gibi değişikliklerle yenilenen web sitemizin, özellikle sivil havacılık sektörünün beklenti ve gereksinimleri dikkate alınarak daha hızlı ve kolay erişilebilir olmasını hedeflemiştik.

Medyasoft, Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısını ve işlevini çok iyi analiz edip hedef kitlemize yönelik titiz bir çalışma yaparak bu hedefe ulaşmamızı sağladı.
Sade ama etkili bir tasarımla, hareketli unsurların mesajı ve bilgiyi gölgelemesine imkân vermeyen, hızlı yüklenilebilir içeriklerle ziyaretçileri yormayan bir web sayfası hazırlandı. Kurumsal faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerdeki standardizasyonu sağladık ve birimler arası entegrasyonu internet ortamına taşıyarak bürokratik süreçleri en aza indirmeyi başardık.

Yeni web sayfamız ile artık, sektörün ihtiyaç ve beklentilerini çok daha hızlı ve kaliteli bir biçimde karşılayabiliyoruz. Kullanım kolaylığı ve kolay erişilebilir olmasının yanı sıra zenginleştirilmiş içerikle de ziyaretçilerin bilgiye erişim süreçlerini hızlandırdık.

Kurum kültürümüzü en iyi şekilde yansıtan, iç ve dış paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendiren, hizmet sunumumuzdaki etkinliği ve kaliteyi arttıran başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.

Kurumsal kimliğimizin oluşturulmasına yönelik en önemli adımlardan biri olan web sayfamızın, kurumsallaşma sürecimizin mihenk taşı olacağı ve kurumsal imajımıza önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, tüm Medyasoft ekibine teşekkür ediyoruz.

Bahri KESİCİ
Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı

Grup Şirketlerimiz