Yıldız Holding, İçerik Yönetim Sistemleri Dönüşümünü “Unigate CMS” ile Gerçekleştirdi
Yayınlanma Tarihi: 28.04.2021

Yıldız Holding, İçerik Yönetim Sistemleri Dönüşümünü “Unigate CMS” ile Gerçekleştirdi

Yıldız Holding bünyesinde yer alan ve her bir iş birimi tarafından farklı CMS’lerle yönetilen 50’den fazla web sitesi için merkezi ve güncel bir İçerik Yönetimi Sistemi ihtiyacı, Medyasoft ekibi tarafından geliştirilen Unigate CMS ürünüyle karşılandı.
Yıldız Holding, İçerik Yönetim Sistemleri Dönüşümünü “Unigate CMS” ile Gerçekleştirdi

Gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Yıldız Holding 65 bin çalışanı, 58 fabrikası ve 300’ün üzerinde markasıyla dünya genelinde dört milyar insana hizmet veriyor. Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda iştiraki olan Holding’de bu iştiraklerin her birinin ayrı birer web sitesi bulunuyor.

Holding’in öncü yapısının dijital varlıklarına da yansıtılması arzusu doğrultusunda, mevcut altyapının daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı ve istenen değişiklikleri kolaylıkla yapabilmeyi sağlayacak şekilde güncellenmesi isteniyordu. Güncel bilgilerin paylaşılması ve sistemler arasında bütünlük sağlanması, web sitesi yönetiminde zaman alan ve yoğun çaba gerektiren maliyetli işlemlerin de ortadan kaldırılmasını mümkün hale getirecekti. Bu doğrultuda, söz konusu web sitelerinde kullanılan İçerik Yönetimi Sistemlerinin (CMS-Content Management Systems) güncellenmesi gerekiyordu. Böylece güncel faaliyetlerin web sitelerine yansıtılması süreci iyileştirilerek hem daha iyi bir müşteri deneyimi sunulacak, hem de çeşitli satış ve finans riskleri de ortadan kaldırılabilecekti.

Medyasoft ile Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren dijital çözüm firması Most Teknoloji (Most DX), bu hedefler doğrultusunda kapsamlı bir CMS dönüşümü projesine imza attı. Projede Medyasoft teknik ekibi tarafından geliştirilen Unigate CMS ürünü kullanıldı.

Proje Öncesi Yaşanan Sorunlar ve İhtiyaçlar

Yıldız Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlerin kendi içlerinde farklı iş süreçleri bulunuyor. Her bir iştirak aynı zamanda en az bir markanın sahibi olduğu için, bu markaları müşterileriyle buluşturmak üzere çeşitli pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Bu şirketler açısından; pazardaki ihtiyacın tespitinden üretime, pazarlamaya ve müşteri memnuniyetine kadar tüm süreçleri uçtan uca ve sürdürülebilir olarak yönetmek büyük önem taşıyor. Her iştirakin kendi sistemlerinde yürüttüğü çalışmalar, bir bütün halinde Yıldız Holding imajına ve süreçlerine yansıdığı için Holding’in stratejisiyle uyumlu olması, bununla birlikte tüm paydaşlara katma değer sağlama vizyonunu yansıtması gerekiyor. Bu nedenle, çok fazla sayıda ürün ve markayı müşteri ve tüketicileriyle buluşturan Yıldız Holding iştiraklerinin, Holding’in öncü yapısına uygun olarak dijital dünyadaki gelişmelere hızla adapte olması ve kendini yenilemesi için çalışmalar yürütülüyor.

Proje öncesinde her iştirakin web sitesinin arkasında, yönetimini kendisinin yaptığı ayrı CMS’ler bulunuyor ve web sitelerinin içerik yönetimi de bağımsız olarak gerçekleştiriliyordu. Süreçlerin bağlantılı hale getirilmesi ve ortak standartlara uygun olarak merkezi bir şekilde yönetilmesi, web sitelerine yeni ürünler eklenmesi, ürün tanıtımları, içerik güncellemesi ve yeni önyüz tasarımlarının entegre edilmesi açısından kolaylık ve dolayısıyla da kullanıcı ve müşteri deneyiminde iyileşme sağlayacaktı.

Öte yandan CMS’lerin altyapılarının bilgi güvenliği ve güvenlik denetimleri açısından da iyileşme sağlayacak şekilde yenilenmesi gerekiyordu. Güvenliği stratejik hedef olarak benimseyen Holding, bu doğrultuda ilk olarak müşterileriyle ana buluşma noktası olan web sitelerinde güvenlik standartlarını da dijital liderlik stratejisine uygun şekilde düzenlemeyi hedefliyordu.

Özetle, iştiraklerin web sitelerinin yönetiminin tek bir CMS’ten gerçekleştirilmesi, her bir iş biriminin gerekli güncellemeleri ihtiyaç duyduğu uzmanlık desteğini alabileceği merkezi bir yapı içinde gerçekleştirebilmesi ve IT departmanlarının sürece dahil edilebilmesi isteniyordu. Bu sayede, Yıldız Holding’in dijital varlıkları da global ve öncü yapısına uygun hale getirilecek, hem çalışan hem de müşteri deneyiminde iyileşme sağlanacak, zaman ve maliyet kayıpları ortadan kaldırılacaktı.

Çözüm: Unigate CMS

Medyasoft ile Yıldız Holding’in dijital çözüm firması Most DX iş birliği yaparak tüm bu ihtiyaçlara yanıt veren bir proje geliştirdi. Medyasoft uzmanları, müşterinin ihtiyaç ve zorluklarını göz önünde bulundurarak iştiraklerin kullandığı farklı CMS’lerin yerine, web sitelerinin tek bir CMS üzerinden yönetilmesini sağladı. Bu dönüşüm, Medyasoft teknik ekibi tarafından geliştirilen Unigate CMS ürünüyle gerçekleştirildi.

Yıldız Holding’de Uygulanan Merkezi CMS Platformu’nun Yapısı

Yıldız Holding bünyesinde yer alan iştiraklerin kullandığı farklı CMS’ler kullanımdan kaldırılıp web sitelerinin tek bir CMS üzerinden yönetildiği merkezi bir CMS platformu tasarlandı.

Resim 1’de görüldüğü gibi Unigate CMS Platform; CMS Panel, Database (Veritabanı), Assets (Varlıklar) ve Servis katmanından oluşuyor.

CMS Panel: CMS kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Bu panel; iş akışı, modül, template (şablon), site sayfa, içerik ve data yönetiminden oluşuyor. CMS Panel, veri tabanı olarak MSSQL ve varlıklar için de File Server (Dosya Sunucusu) ile iletişim sağlıyor.

Database (Veritabanı): Unigate veritabanı birçok MSSQL Server versiyonu ile uyumlu çalışıyor. Veritabanı mimarisi, oluşturulan tüm içeriklerin, onayların ve geçmiş versiyonlarının saklanabilmesini sağlıyor. Backend (arka uç) mimarisi sayesinde veri tabanına yeni tablo eklemek ve ilgili alanları düzenlemek son derece kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Assets (Varlıklar): Unigate dosya sunucusunda (File Server) tüm medya içeriği, formatından bağımsız olarak tutulabiliyor. Ekleme-silme işlemlerinin yanı sıra bir medya dosyası yüklendikten sonra, kırpma, çevirme, boyut değiştirme gibi düzenleme işlemleri ve herhangi bir tabloya ilgili içerik eklemesi de Unigate üzerinden yapılabiliyor.

Servis katmanı: Unigate servis katmanı, hata raporları, izleme ve takip yapısını içeriyor. Unigate CMS Platform yapısıyla merkezi bir CMS yönetimi sağlanıyor. Tüm clientler’a içerik dağıtımları bu platform üzerinden yapılıyor.

Resim 1

Unigate CMS’in Yıldız Holding’e Sağladığı Avantajlar

Medyasoft ve Most DX iş birliğiyle yapılan bu projeyle hem web sitelerinin yönetimini yapan iş birimlerinin hem de IT biriminin ihtiyaçları karşılanarak son kullanıcıya daha iyi hizmet sunulması için gereken yapı kuruldu. Marka bilinirliğini ve müşteri tercihlerini olumlu yönde etkileyen bu dönüşüm sayesinde Yıldız Holding web sitelerinde müşteri odaklı yaklaşım net bir şekilde yansıtılarak sürdürülebilirlik ve kârlılığa kayda değer bir katkı sağlandı. Medyasoft uzmanlarının sunduğu CMS çözümü, Yıldız Holding’in İçerik Yönetimi Sistemi ihtiyaçlarına yönelik tüm arayışlarını karşılayarak önemli faydalar sundu.

İş birimlerinin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, Medyasoft editörleri tarafından verilen bir günlük eğitim ve kullanım kılavuzlarıyla CMS’i kolayca kullanmaları sağlandı. Bu sayede iş birimleri IT desteği olmadan da içerikleri hızlı ve kolay bir şekilde yükleyebiliyor.

Merkezi CMS ile birlikte hem IT’nin hem de iş birimlerinin iş gücü kayıpları yüzde 90 oranında azaldı ve zaman tasarrufu sağlandı. Aynı zamanda web sitesinin tarayıcı ya da cihaz ayrımı gözetilmeksizin tüm kullanıcılara aynı kalitede son kullanıcı deneyimi sunması da müşteri memnuniyetini artırıyor.

Yıldız Holding bünyesindeki web sitelerinin güvenlik açısından iyileştirilmesi büyük önem taşıyordu. Diğer taraftan birden fazla web sitesi bulunması, birden fazla bilgi güvenliği taraması anlamına geliyordu. Bu durum da hem maliyeti yükseltiyor hem de zaman alıyordu. Unigate CMS tüm bu bilgi güvenliği süreçlerini tek bir alan (domain) altında toplayarak güvenlik için harcanan zamanı ve maliyetleri önemli ölçüde düşürdü. Güncel teknoloji altyapısıyla geliştirilmiş Unigate CMS sayesinde, bilgi güvenliği testleri sonucunda çıkabilecek güvenlik açıkları hızlı bir şekilde kapatılıyor ve sitelerin güvenli bir şekilde son kullanıcıya açılması sağlanıyor.

Yıldız Holding ve bünyesindeki iştiraklerin kullandığı farklı CMS’lerin farklı yönetim ekranlarının olması; verilerin farklı yapıda ve alanlarda barındırılması anlamına geliyordu. Bu durum da yedekleme ve izleme süreçlerini zorlaştırırken maliyetleri de yükseltiyordu. Yıldız Holding için özel tasarlanan merkezi CMS yapısıyla tüm yedekleme ve izleme işlemlerinin tek bir yerden yapılması sağlanarak veri bütünlüğü sağlandı.

CMS’lerin dağıtık yapıdan tek bir merkeze alınması, çevresel sistemlerinin CMS ile kolay entegrasyonuna olanak sağladı. Bu sayede IT biriminin her CMS için ayrı bir çalışma yapmasına gerek kalmadı ve CMS, webservis aracılığıyla Yıldız Holding sistemleriyle konuşabildi.

Yıldız Holding bünyesinde kullanılan CMS’lerdeki geliştirme süreçleri Unigate CMS ile iyileştirildi; maliyetlerin düşmesini ve departman bazlı gelir-gider tablosunda zarar gösteren maliyet kalemlerinin ortadan kalkmasını sağladı.

Unigate CMS ile müşteri taleplerinin hızlıca sisteme entegre edilmesi sağlandı, karşılaşılan arızalara hızlıca müdahale edildi ve bu sayede Yıldız Holding’in en kritik ihtiyaçlarından biri olan “sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü” sağlanmış oldu.

CMS çözümünde en güncel teknolojinin uygulanması sayesinde tüm değişiklik istekleri artık Yıldız Holding CMS sistemine kolayca uyarlanabiliyor. Bu da sürdürülebilir bakım destek süreci sunarken, maliyetlerin de yarı yarıya düşmesine katkıda bulunuyor.

CMS Dönüşümünün Önemi ve Tavsiyeler

Birden fazla iştiraki olan firmalar için merkezi CMS dönüşümü son derece önemli ve gerekli. Bu dönüşümün başarılı olması, üst yönetimin desteğine ve paydaşların etkin katılımına bağlı. Bu kapsamda öncelikle CMS dönüşümünün şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesinin önemli araçlardan biri olduğu konusunda üst yönetimin ikna edilmesi ve strateji yol haritasına dahil edilmesi sağlanmalı. Tüm paydaşlara yapılacak dönüşüm hakkında bilgi verilmeli ve paydaşlar dönüşüme dahil edilmeli.

Benchmarking çalışmaları paydaşlarla birlikte yapılmalı ve en çok beğenilen ürünler belirlenip ilgili firmalarla ürünleri anlatmaları için toplantılar yapılmalı. Firmaların ihtiyacı iyi bir şekilde anlaşılmalı ve özellikle web siteleri için en önemli ihtiyaçlardan biri olan “güvenlik açıklarının kapatılması” ürün ile kısa bir sürede sağlanmalı. Son olarak ürün hem hazır şablonlarla hem de yeni tasarımlarla kolay entegre edilebilir olmalı, ayrıca servis entegrasyonlarının yapılmasını sağlayan bir altyapıya sahip olmasına da dikkat edilmeli.

Grup Şirketlerimiz